lucélia
vista da zona leste da cidade – basicamente residencial